7143 yapılandırma kapsamında peşin veya taksit ihlali bulunan işverenler

DUYURU

Değerli İşverenimiz,
7143 sayılı Kanun ile 2018/Mart ve öncesine ait Kurumumuza borcu bulunanlara
borçların yeniden yapılandırılması imkânı getirilmiş idi.
Bu defa, Kurumumuza borcu bulunan işveren ve sigortalılarımız bu borçları için 27
Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruda bulunarak güncellenen ve ödenmesi
gereken borçlarını (peşin ve taksit) süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek
Kanun hükmünü ihlal edenlerin, 28.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
7159 sayılı Kanun uyarınca;
-31.08.2018(07.09.2018 tarihine kadar uzatılmıştır) son ödeme tarihli peşin
veya birinci taksit ödemelerine, 08.09.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar,
-31.10.2018 son ödeme tarihli ikinci taksit ödemelerine, 01.11.2018 tarihinden
ödemenin yapıldığı tarihe kadar,
yani geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil)
ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
Hesaplanan borçlar için daha önce tercih edilmiş taksit tablosunda belirtilen
taksitlendirmenin kaldığı yerden devam edebilmesi ihlale giren taksitlerin 28.02.2019
tarihine kadar ödenmesine bağlı olup, çok büyük bir fırsat niteliğindedir.
Diğer taraftan, 2018/Aralık ve 2019/Ocak ayı taksitinin 28.02.2019 tarihine kadar
ödenmesi durumunda ihlal olarak kabul edilmeyecek, ancak bu taksitler ödenmemesi
halinde 2019 yılının taksit ihlali olarak kabul edilecektir.
Ayrıca, sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenlerimiz; borçlarını yapılandırarak,
prim ve diğer alacaklarımızı süresi içerisinde düzenli olarak ödemeleri halinde
Kurumumuz tarafından uygulanmakta olan 5 puanlık indirim ve diğer teşvik
uygulamalarından faydalanabilecektir.
Kurumumuza olan borçların ödenmemesi veya bu borçların yapılandırılmış ancak
ödemelerin ihlal edilmesi halinde, 6183 sayılı Kanun gereğince icra takip, haciz ve satış
işlemleri ile Kurum alacağının tahsili yoluna gidilecektir.
Siz değerli işverenlerimizin, işyeri dosyanızın işlem gördüğü Merkezimize
başvuruda bulunarak Kurumumuzda tahakkuk etmiş veya varsa tahakkuk edecek
borçlarınız ile yapılandırma kapsamında bulunan ve taksit ödemelerinin süresi içinde
ödemeyerek veya eksik ödeyerek ihlale uğrayan borçlar hakkında bilgi almanız ve şayet
borcunuzla ilgili varsa ödeme belgelerinizi ibraz etmeniz ileride oluşabilecek olumsuz
sonuçları engelleyecektir.

Bu mesajımız bilgilendirme amacıyla gönderilmiş olup, sizlere önemle duyurulur.

 

 

SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin Seçimli Olağan Genel Kurulu, 27 Ocak  2019 Pazar günü Saat 11:00’de Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecektir.  Katılımınızı önemle rica ederiz.

Olağan Genel Kurulumuzun gündemini ekte sunar, yeterli çoğunluğu sağlayabilmemiz için Olağan Genel Kurul Toplantımızı üye arkadaşlarımıza hatırlatmanızı rica ederiz.
Genel Kurulda görüşmek dileğiyle,

Sevgi ve Saygılarımızla,
Murat Başaran
Yönetim Kurulu Başkanı

************************ GÜNDEM ***************************

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış
2. Yoklama
3. Toplantı Divan Başkanı, Başkan Vekili ve 1 Yazman Seçimi
4. Atatürk ve Türk Büyükleri  için saygı duruşu
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
6. Denetçi Raporunun Okunması ve ibrası
7. Tahmini Bütçenin Okunması ve ibrası
8. Yeni Yönetim Kurulu 9 Asıl ve 9 Yedek Üye seçimi
9. Denetleme Kurulu 3 Asıl ve 3 Yedek Üye seçimi
10.Disiplin Kurulu 3 Asıl ve 3 Yedek Üye seçimi
11.Dilek ve Temenniler
12.Kapanış

Yer :  Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi

B Blok-Zemin Kat-İnciraltı Toplantı Salonu

Doğuyaka Mahallesi, 07300 Muratpaşa/Antalya

https://goo.gl/TZPrua

Saat : 11:00

“Dijitalleşen İK Süreçleri”

DAVETLİSİNİZ.

 

İNKAY 272.Toplantısında “Dijitalleşen İK Süreçleri” konu başlığımız. Sizi de aramızda görmek isteriz.

Konuşmacılar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İşveren Markasının Cazibesi
Olgar ATASEVEN

Değişen Trendler ve Aslında Ne Yapıyoruz?
Berrin TAVMAN

KEP İK Uygulaması
Kürşat GÜNEY

18.09.2018 14:00-Rixos Downtown Antalya